2008 SANDRU Onesti.
Vremea in BacauHoteluri Bacau
Custode: Directia Silvica Bacau prin
               O.S. Tg. Ocna  si O. S. Darmanesti

Localizare  si acces:
a)        Localizare-Rezervatia Naturala Nemira
- se situeaza fata de D.N.12-TG.OCNA -
Comanesti in partea de Sud-Vest
b)        Accesul este posibil din DN12 TG-OCNA
- COMANESTI, pe drum asfaltat pana la Parcul Dendrologic Dofteana, apoi pe drumul pietruit pe Valea Dofteanei,pana la rezervatie.
c)        Din D.N. 12B-Tg.-Ocna- Slanic-Moldova( asfaltat), pe traseele turistice, Valea Pufu- Vf. La Cires-?aua Nemirei-(marcaj cruce albastra)sau/si pe marcajul turistic banda albastra( Camping- Culmea Caprioara-?andru Mare-1639m).
d)        Din DN12- Darmanesti- Salatruc- Coada Lacului Valea Uzului( pe marcaj banda albastra)- Farcul Mic- Farcul Mare- Nemira Mare- Nemira Mica- Sandru, facand jonctiunea cu traseele turistice ce vin din Pasul Oituz ( banda rosie); marcajul bulina rosie ce vine de la Lemnia si marcajul turistic cruce rosie ce vine de la Apa Rosie.

Constituire
Rezervatia Naturala Nemira s-a constituit ca arie naturala protejata prin H.G.2151/2004 incadrata prin OUD nr.57/2007 in  categoria IV   IUCN-rezervatie naturala cu caracter floristic si forestier. Sit NATURA 2000.
Localizare si suprafata
Este situata pe teritoriul administrativ al comunei Dofteana si al oraselor Darmanesti si Slanic- Moldova, Judetul Bacau.
Suprafata:   Din hg 2151/2004       3491,2 Ha             *Din amenajamente     3425,3 ha

Cadrul fizico-geografic
Geologie
          Din punct de vedere geologic, este situata la intrepatrunderea panzelor de Tarcau si Vrancea cu maxima dezvoltare in zona gresiei de Kliwa. Prezenta gresiei de Kliwa in contactul cu Subcarpatii face ca local sa se dezvolte podzoluri humicoferiiluviale la altitudini absolute si de 800m.  Aceasta litologie ofera masivitatea sectoarelor de culme si o declivitate ridicata a versantilor. Evolutia geomorfologica se realizeaza in special prin eroziunea de suprafata.
Rezervatia prezinta importanta pentru peisajul oferit de culmile Nemirei si Sandrului.
Geomorfologie
  Rezervatia Naturala Nemira, din punct de vedere geomorfologic este situata in zona  flisului extern al Carpatilor Orientali  si reprezinta o insumare a unor suprafete a ariilor naturale protejate intre raurile OITUZ SI UZ, cuprinzand mai multi proprietari.
      Din punct de vedere al raionarii geomorfologice, face parte din provincia  geosinclinalului alpino-carpato-himalaian, tinutul Carpatilor Orientali, subtinutul muntilor fli?ului, munti mijlocii  si  mici,  ocupand partea estica a Muntilor Nemira, Depresiunea  Darmanestilor, pana la extremitatea sudica  a Carpatilor  Moldovei, cu altitudini cuprinse intre  400-1639m, cu maxima in Vf. SANDRU.
Hidrologie
       APARTINE IN TOTALITATE BAZINULUI HIDROGRAFIC AL TROTUSULUI, iar pluviozitatea ridicata asigura un regim de scurgere permanent pentru toti afluientii Trotusului de rang I Si II.
       Prezenta straturilor de roci dure traversate de paraie permite local formarea de mici cascade.
Climatologie
       Conditiile de clima si relief au favorizat o larga dezvoltare a proceselor de pseudogleizare din soluri si pe suprafete plane, cu aporturi de apa si de pe versanti se dezvolta frecvent solurile pseudogleice.
        Daca temperature medie anuala, in axul Depresiunii Darmanesti este mai mare de 8 grade C, pe culmea Nemira media multianuala este de 2-4gradeC. Conditiile pluviometrice prezinta o variatie importanta, de la 600-700mm annual  pe terasele Trotusului la 1000-1200mm annual pe Culmea Nemira.
      Vanturile de vest, au o influienta  mare asupra circulatiei  generale.
      Pozitia N-S a culmii principale, ca si mentinerea altitudinii acesteia in jurul valorii de 1600m, determina precipitatii mai abundente pe versantul vestic, fata de cel estic, cu influiente in dezvoltarea biocenozelor( prezenta tinoavelor doar la vest de culme)..
       In anotimpul rece, aceeasi culme reprezinta limita de vest de manifestare a crivatului, datorita efectului de bariera orografica pe care il are.
      Amplitudinea  temperaturii medii anuale este de 22,7 grade C.
      Media temperaturii in sezonul de vegetatie ( aprilie-septembrie)este de 14,8grade C.
      Media precipitatiilor pe anotimpuri este:
"        Primavera    183mm
"        Vara-            292mm
"        Toamna        163mm
"        Iarna            100mm
"        In sezonul de vegetatie media este de 490mm
Regimul eolian
            Vanturile predominante sunt cele din N,N-V,V,cu o frecventa medie de 65-85% si viteze medii cuprinse intre 2,3-7,4 m/s. viteza acestora atinge valori mari iarna, cu antrenare  de aer rece din zona  anticiclonului Siberian.  Vara , toamna si primavera, pe versantii cu orientare E-SE, deplasare maselor de aer dinspre E si NVgenereaza o nuanta climatic de tip Fohon cu cresteri locale ale temperaturii aerului.
Descrierea mediului biolobic
           Padurea din Rezervatia Naturala Nemira este situate altitudinal intre 400-1639m, cu expozitia predominant N-E. tipul de padure predominant este caracteristic etajului Montan de molidisuri, Montan de amestecuri si Premontan de fagete.
           In cadru rezervatiei, asociatiile vegetale representative sunt molidisurile cu Vaccinium, Oxalis si Luzula, bradeto-fagete cu Vaccinium si amestecuri de rasinoase si fag.
           Flora din rezervatie, justifica biodiversitatea zonei si cuprinde o diversitate de specii de plante, mamifere, pasri, reptile, amfibieni, nevertebrate.
             Ciupercile au o gama diversa de reprezentare, mai frecvente sunt cele din clasa Basidiomicetes si din clasa Pyrenomycetes.
O particularitate a Rezervatiei Naturale Nemira, consta in prezenta  specie Saxifraga cymbalaria, a careii arie de dezvoltare in Romania  se suprapune doar acestei rezervatii.
De asemenea  prezenta specie Leontopodium alpinum(Floarea de
colt) in zona de culme inalta reprezinta o particularitate demna
demna pentru care este necesara  protejarea ariei respective.
           Rezervatia Nemira  apartine de etajele: boreal, caracterizat
prin paduri de conifer unde speciile representative  sunt cu stabilitate
redusa, majoritatea fiind migratoare;  etajul nemoral care este cel
mai extins si se suprapune fagetelor cu specific ierunca.
Mamifere: Ursus arctos, Lyns lyns, Canis lupus, Cervus elaphus,
Capreolus Capreolus, Vulpes Vulpes, Martes Martes, Scires Vulgares.
Pasari: Tetrao urogallus, Monticola saxatilis, Buteo buteo, Corvus
corax, Strix aluco, Bubo bubo, Parus ater.
Reptile si batracieni:Lacerta vivipara, Vipera berus, Triturus alpestris.
Nevertebrate: Ips Typographus, Lymantrya Monacha, Cecidomya pini.
Insecte: Orchestes fagi, Phylapsis fagi, Carpocapsa grossana.
Conform Conventiei de la Berna in Rezervatia Naturala Nemira sunt
protejate: 19 specii de mamifere; 103 specii de pasari; 9specii de
reptile; 12 specii de anfibieni; 5 specii de nevertebrate  si 4 specii de
plante. Sunt 19 specii endemice de flora din care amintim: Achillea
schiurii, Hepatica transilvanica, Ranunculus carpaticus  si Rubus
subvillicaulis  si 18 specii endemice de fauna.
     
Managementul ANP- "NEMIRA"
Revine custodelui, care integreaza intr-un plan unitar si supravegheaza toate activitatile din Rezervatia Naturala Nemira, organizeaza si efectueaza activitatile specifice, asigurand o gospodarire unitara a ariei naturale protejate.
Toate activitatile se supun in mod obligatoriu avizarii custodelui rezervatiei
Vanatoarea se face conform prevederilor Legii nr.407/2006 si a legislatiei specifice ariilor naturale protejate

Turism si reguli de vizitare
Sunt permise activitati de turism si de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a rezervatiei:
       Vizitarea este permisa numai pe potecile marcate
       SPORTURILOR CU MIJLUACE MOTORIZATE BAZATE PE FOLOSIREA COMBUSTIBILOR FOSILI, PE DRUMURILE FORESTIERE SAU IN AFARA DRUMURILOR CU ACCES PUBLIC!!
       INTRETINEREA MARCAJELOR TURISTICE SI A TRASEELOR DEAJA EXISTENTE, AMPLASAREA PANOURILOR INDICATOARE SI INFORMATIVE SE FACE NUMAI CU APROBAREA CUSTODELUI
APRINDEREA FOCULUI PE TERITORIUL REZERVATIEI NATURALE NEMIRA:
1.        Focurile sunt permise  doar la vetrele special amenajate in acest scop.
2.        Este interzisa  aprinderea focului in fondul forestier.

REGIMUL DESEURILOR PE TERITORIUL R.N. NEMIRA

1.        Este interzisa abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul R.N.Nemira
2.        Turistii au obigatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii Rezervatiei.
3.        Deseurile vor fi evacuate in afara rezervatiei si se lasa doar in locuri special amenajate pentru colectare.
4.        SE INTERZICE:
"        Taierea, ruperea sau scoaterea din radacina a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale, de catre persoane neautorizate si fara respectarea regimului silvic.
"        Distrugerea,  degradarea,respectiv colectarea prin orice mijluace a plantelor ierboase ocrotite in R.N. NEMIRA.
"        Colectarea de specii de flora si fauna in scop stiintific sau de cercetare se face numai cu acordul scris al custodelui si cu respectarea legislatiei din domeeniul ariilor protejate

-2-
"        Distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoarelor, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice sau din orice loc in care sunt amplasate.
"        Deteriorarea oricarei constructii, imprejmuiri, bariere sau orice alte amenajari de pe teritoriul rezervatiei.
"        Exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile din aria naturala protejata este interzisa.

SANCTIUNI
              Incalcarea regulamentului precum si prevederile planului de management atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara,contraventionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei ariilor protejate in vigoare-OG nr. 57/2007, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
              Sanctiunile se pot aplica atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice.
   Nota:
  Rezervatia Naturala Nemira, este o rezervatie declarata "SIT NATURA 2000" si merita sa fie  protejata.


.
DESPRE NOI
UTILE
  GALERIE FOTO
ACTIVITATI
"REPERE TROTUSENE"
HOME
Repere Trotusene


Descarca AICI  ghidul
ECO - Cetateanului
Stirile EcoMagazin
CONTACT
camere foto digitale
Natura este casa noastra !